POM joblabo

POM joblabo

POM-zijkant

Vraag

De algemene doelstelling van het Joblabo is jongeren informeren over en stimuleren richting de agrovoedingsindustrie. Dit door jongeren in contact te brengen met de beroepen en functies in de sector en deze functies interactief illustreren alsook jongeren hun eigen talenten laten ontdekken.

De primaire doelgroep zijn jongeren tussen 10-14 jaar afkomstig uit de Vlaams-Frans-Waalse grensregio. De secundaire doelgroep zijn oudere jongeren en werkzoekenden die in het Joblabo terecht kunnen om zich te informeren over de agrovoedingsindustrie.

Oplossing

  • Het project omvat de inhoudelijke uitwerking en ontwikkeling van een doe- en beleving traject met focus op de beroepen in de agrovoedingssector.
  • Inclusief de creatie/aanpassing van de daarbij bestaande interactieve modules. Het grensoverschrijdend, interregionale aspect moet hierbij duidelijk onder de aandacht worden gebracht.
  • Inspelen op de bedrijfseconomische realiteit brengen we de talenten van de speler in kaart en koppelen we deze aan beroepen waarvoor de kerncompetenties matchen. Hiervoor zijn 10 minigames ontwikkeld elk met hun eigen check naar persoonlijke competenties. Na het spelen van deze mini games krijgt de bezoeker een persoonlijk competentie rapport.

Gebruikte technologieën

  • Native Android
  • VUFORIA - AR Library
  • Integratie hardware installaties met de software